Năm 2023

Kỷ niệm 15 năm hành trình kiến tạo kết cấu thép, khởi công dự án mở rộng nhà máy sản xuất màng lọc Plastic Chung Ah Vina, nâng cấp & xây dựng mới nhà xưởng tháp gió CSWind. Tái cấu trúc hệ thống nhân sự công ty, đưa Nam Trung phát triển lên tầm cao mới, mục tiêu đến 2030 là một trong những đơn vị kết cấu thép hàng đầu trong nước & châu Á.

By | 2023-06-07T14:39:14+07:00 June 6th, 2023|

Lấy Báo Giá