Loading...
Ban lãnh đạo 2023-06-07T17:35:18+07:00

 

THÔNG ĐIỆP TỪ NAM TRUNG

- Đối với nhân viên: Tại Nam Trung chúng tôi hướng đến mục tiêu phát triển con người, mỗi nhân viên đều là một mắt xích quan trọng trong hành trình phát triển.

- Đối với khách hàng: Bất kỳ lúc nào gặp khó khăn, cho dù là nhỏ thì ngay lập tức chúng tôi xem đó là cơ hội để tạo dựng mối quan hệ với khách hàng. Chúng tôi hành xử một cách vui vẻ, tích cực nhằm giúp khách hàng giải quyết vấn đề theo cách khiến khách hàng hài lòng. Chúng tôi đối đãi với khách hàng bằng sự tôn trọng và lịch thiệp, phục vụ hết sức chu đáo.

Tổng Giám Đốc Nam Trung

            Ông Bùi Lâm

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Lấy Báo Giá