Nhà trồng nấm sạch Hequan (Giai đoạn 2) 2024-04-04T13:29:01+07:00

Project Description

Nhà trồng nấm sạch Hequan

Tìm hiểu thêm các bài viết liên quan :

Chi tiết dự án

CÔNG TRÌNH:

Nhà trồng nấm sạch giai đoạn 2

Địa Chỉ:

KCN Bắc Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Chủ đầu tư:

CTY TNHH KHKT SINH VẬT HEQUAN

Lấy Báo Giá