Nhà xưởng Auntex 2023-05-16T17:35:12+07:00

Project Description

Nhà xưởng Auntex

Tìm hiểu thêm các bài viết liên quan :

Chi tiết dự án:

Công trình:

Nhà xưởng Auntex

Địa chỉ:

KCN Đồng Xoài, xã Tân Thành, Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Chủ đầu tư:

Công ty TNHH Auntex

Lấy Báo Giá