Năm 2020

Công trình tiêu biểu, đánh dấu mạnh mẽ về thương hiệu Nam Trung trên thị trường kết cấu thép bằng các dự án tại khu vực: Nhà kho Bách Hóa Xanh, nâng cấp mái che nhà máy cấp nước tóc tiên.

By | 2023-06-06T16:13:30+07:00 June 6th, 2023|

Lấy Báo Giá