Năm 2008

Ngày 25/04/2008 Nam Trung bắt đầu hoạt động & xây dựng nhà xưởng kết cấu thép 6000m2, công suất 500 tấn/tháng.

By | 2023-06-06T15:52:24+07:00 June 6th, 2023|

Lấy Báo Giá