Tuyển dụng

[Tuyển dụng T3.2024] Kỹ Sư Thiết Kế (Số lượng 3)

By | 2024-03-14T11:00:19+07:00 March 14th, 2024|

Mô tả công việc: Thiết kế & lập hồ sơ thiết kế các hạng mục công trình nhận được từ sự phân công của TP thiết kế; Triển khai bản vẽ thiết kế, triển khai bản vẽ chi tiết phục vụ công tác thi công và sản xuất. Tính khối lượng (BOQ); Lập dự toán

[Tuyển dụng T03/2024] Nhân viên HCNS – Lễ Tân

By | 2024-02-29T15:31:43+07:00 February 29th, 2024|

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả tuyển dụng và nâng cao hiệu quả nghiệp vụ. Chủ động xây dựng và tìm kiếm nguồn ứng viên phù hợp cho các vị trí cần tuyển. Hỗ trợ công việc tuyển dụng (Các thủ tục tuyển dụng, phỏng vấn,…) Xây dựng

[Tuyển dụng T12/2023] Kỹ Sư Thi Công (Số lượng 5)

By | 2023-12-06T14:37:37+07:00 December 6th, 2023|

Mô tả công việc: Tổ chức thi công tại công trường; Lập kế hoạch triển khai thi công, biện pháp tổ chức thi công, lập tiến độ thi công; Chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng hạng mục công trình; Triển khai thi công cho thầu phụ, nhà cung cấp và các tổ

[Tuyển dụng T12/2023] Chỉ Huy Trưởng (Số lượng 3)

By | 2023-12-06T14:24:20+07:00 December 6th, 2023|

Mô tả công việc: Tổ chức và điều hành Ban chỉ huy công trường; Lập biện pháp tổ chức thi công hiện trường, lập tiến độ thi công; Lập kế hoạch chi tiết triển khai thi công; Chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng công trình; Chịu trách nhiệm quản lý nhân sự

[Tuyển dụng T12/2023] Kỹ Sư Thiết Kế (Số lượng 3)

By | 2023-12-06T14:37:18+07:00 December 6th, 2023|

Mô tả công việc: Thiết kế & lập hồ sơ thiết kế các hạng mục công trình nhận được từ sự phân công của TP thiết kế; Triển khai bản vẽ thiết kế, triển khai bản vẽ chi tiết phục vụ công tác thi công và sản xuất. Tính khối lượng (BOQ); Lập dự toán

[Tuyển dụng T12/2023] Giám Đốc Kỹ Thuật (Số lượng 1)

By | 2023-12-06T14:36:49+07:00 December 6th, 2023|

Mô tả công việc: Quản lý và điều hành mọi hoạt động của Phòng thiết kế; Phòng Quản lý dự án và xưởng sản xuất kết cấu thép; Chỉ đạo, điều động và giám sát hoạt động của Cán bộ CNV thuộc các bộ phận trên; Đại diện công ty làm việc với chủ đầu

Project Manager (2 positions)

By | 2023-05-18T16:28:19+07:00 April 25th, 2023|

Job description: Organize and operate the Site Commanding Committee; Formulate measures to organize the construction of the site, set the construction schedule; Prepare detailed construction implementation plan; Responsible for the progress and quality of the work; Responsible for managing construction personnel; occupational safety management; Manage, direct, guide on technical issues, plans and progress as well

Technical director

By | 2023-05-18T16:27:59+07:00 April 25th, 2023|

Job description: Managing and operating all activities of the Design Department; Project Management Department and steel structure production workshop; Directing, dispatching and supervising the activities of officers and employees of the above divisions; Representing the company to work with the investor on technical issues of the project; Leading all technical activities of the Company; Technical

Project management

By | 2023-05-18T16:27:43+07:00 April 25th, 2023|

Job description: Receipt of Bidding Documents/ Request for quotation from customers/ Board of Directors/ PKD. Prepare and finalize the Bid/ Bidding Documents/ Contract to submit to the Director for approval. Make detailed project implementation plan from the stage of production - transportation - erection - completion - handing over the project to the customer for

Civil and industrial design engineer (3 positions)

By | 2023-04-25T14:16:51+07:00 April 25th, 2023|

Job description: Design & prepare design documents for the work items received from the assignment of the Design City; Deploy design drawings, deploy detailed drawings for construction and production. Calculate volume (BOQ); Estimation works; Carry out the work related to the Design Department such as printing, publishing drawings... Professional requirements: Graduating from universities of construction,

Lấy Báo Giá