Năm 2018

Tiếp cận thị trường mới, xây dựng dự án công trình trọng điểm: Nhà Máy Shin il, khu nhà ở CNV Cty CP SX Thương Mại Long Hưng, nhà xưởng Tân Chung, nhà xưởng Auntex.

By | 2023-06-06T16:09:40+07:00 June 6th, 2018|

Lấy Báo Giá