Trạm Chiết Nạp Gas Bình Thuận 2023-05-16T17:49:46+07:00

Project Description

  • Dự án: Trạm Chiết Nạp Gas Bình Thuận
  • Địa điểm: KCN Hàm Kiệm II, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Dầu Khí TP. HCM

Lấy Báo Giá