Nhà máy tái chế xỉ thép làm phụ gia xi măng & vật liệu xây dựng Việt Ninh 2023-05-19T13:42:16+07:00

Project Description

  • Dự án: Nhà máy tái chế xỉ thép làm phụ gia xi măng & vật liệu xây dựng
  • Hạng mục: Thiết kế 
  • Địa điểm: Khu Xử Lý Chất Thải Tập Trung Xã Tóc Tiên – Huyện Tân Thành – Tỉnh BR VT
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Việt Ninh

Lấy Báo Giá