Nhà kho Hoa Lư – Doanh Nghiệp Tư Nhân Phú Lợi 2023-05-19T13:54:15+07:00

Project Description

  • Dự án: Nhà kho Hoa Lư
  • Hạng mục: Thiết kế
  • Địa điểm: Cửa Khẩu Hoa Lư – Lộc Ninh – Bình Phước
  • Chủ đầu tư: Doanh Nghiệp Tư Nhân Phú Lợi

Lấy Báo Giá