Công trình Chi Nhánh Saigon Petro TP. Vũng Tàu 2023-05-16T17:50:01+07:00

Project Description

  • Dự án: Công trình Chi Nhánh Saigon Petro
  • Địa điểm: Khu Trung Tâm Chí Linh – Phường 10 – Thành Phố Vũng Tàu -Tỉnh BR – VT
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Dầu Khí TP. HCM

Lấy Báo Giá